Сүүлд шинэчлэгдсэн: 6 минутын өмнө
Гэр хорооллыг орон сууцжуулах зорилгоор гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг хийж байгаа
Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулснаар эрчим хүчний салбарт сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдэх, эх үүсвэр барих тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн дунд өрсөлдөөн үүсэх боломжтой болох юм
 • Retweet (80)
 • 05-30 12:45
  Retweet (29)
 • 05-30 12:50
  Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • 05-30 12:43
  Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • 05-30 12:36
  Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (0)
 • 05-30 12:52
  Retweet (0)
 • 05-30 12:52
  Retweet (0)
 • Retweet (0)
 • Retweet (0)
 • Retweet (0)
 • Retweet (0)