Сүүлд шинэчлэгдсэн: 6 минутын өмнө
дундах1
дундах2
Арилжааны банкууд гадаадын хөрөнгийн зах зээлээс эх үүсвэр татахад хөрөнгө оруулагчийн зүгээс хүүгийн орлогод ямар нэг татвар суутгуулахгүй байх нөхцлийг шаарддаг. Үүнээс үүдэн манай банкууд өөрийн зардлыг нэмэгдүүлэн тооцсоноор зардал өсдөг байна. Хамгийн гол нь банкууд энэхүү зардлаа бизнес эрхлэгчдийн зээлийн хүүг нэмэгдүүлэн шингээж байгаа нь харилцагчдад дарамт болдог юм
Хууль ёсны худалдааг дэмжиж хөнгөвчилнө
 • 03-25 11:32
  Тамхи татаж байгаа Цагдаагийн зургийг Авах гэд Ял сонсох дөхлөө этр одоо болтол үйлчилгэнй ажилтан гэдгээ мэдээгүй юм байхдаа ...
  Retweet (11)
 • 03-25 11:32
  Тамхи татаж байгаа Цагдаагийн зургийг Авах гэд Ял сонсох дөхлөө этр одоо болтол үйлчилгэнй ажилтан гэдгээ мэдээгүй юм байхдаа ...
  Retweet (11)
 • 03-25 11:32
  Тамхи татаж байгаа Цагдаагийн зургийг Авах гэд Ял сонсох дөхлөө этр одоо болтол үйлчилгэнй ажилтан гэдгээ мэдээгүй юм байхдаа ...
  Retweet (11)
 • 03-25 11:32
  Тамхи татаж байгаа Цагдаагийн зургийг Авах гэд Ял сонсох дөхлөө этр одоо болтол үйлчилгэнй ажилтан гэдгээ мэдээгүй юм байхдаа ...
  Retweet (11)
 • 03-25 11:32
  Тамхи татаж байгаа Цагдаагийн зургийг Авах гэд Ял сонсох дөхлөө этр одоо болтол үйлчилгэнй ажилтан гэдгээ мэдээгүй юм байхдаа ...
  Retweet (11)
 • 03-25 11:32
  Тамхи татаж байгаа Цагдаагийн зургийг Авах гэд Ял сонсох дөхлөө этр одоо болтол үйлчилгэнй ажилтан гэдгээ мэдээгүй юм байхдаа ...
  Retweet (11)