Сүүлд шинэчлэгдсэн: 6 минутын өмнө
Монгол улс “Татвар төлөлт” үзүүлэлтээр Монгол Улсын татварын орчин дэлхийн 84 дэх таатай улс гэж үнэлэгдэн татварын дундаж хувь хэмжээ 24.4 хувь байгаа нь дэлхийд 28 дахь бага татвартай улс болсон байна
“Үндсэн хууль ба зөвлөлдөх ардчилал” сэдэвт хурал 5-р сарын 3-нд болох юм байна
 • 05-04 11:27
  Retweet (22)
 • 05-04 10:28
  Retweet (19)
 • Retweet (16)
 • 05-04 11:23
  Retweet (14)
 • 05-04 11:32
  Retweet (12)
 • Retweet (9)
 • Retweet (6)
 • 05-04 14:39
  Retweet (6)
 • 05-04 15:42
  Retweet (6)
 • 05-04 16:48
  Retweet (2)
 • Retweet (2)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • 05-04 16:55
  Retweet (1)
 • 05-04 16:51
  Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)
 • Retweet (1)